Frithiof och Sture Hellströms berättelser

Sture Hellström var född 1925 och tillsammans med sin bror Tor uppväxt på Björnholmen. Brödernas far Frithiof Hellström (1883-1970) var en boren berättare och Sture en lyssnare med gott minne. Några av Frithiofs färgstarka historier har Sture senare skrivit ner och dessa är nu återgivna här.
Sture gick bort 95 år gammal i januari 2021.

Många av historierna utspelar sig på Sånö-landet, dvs nordöstra delen av Muskö som avgränsas av Muskö kanal i väster och Snappudd i öster.

Berättelserna finns dels som en pdf-fil (relativ snabb nedladdning) eller som en word-fil (över 60 MB)